เอกสารกกู้ใช้หุ้นค้ำประกัน

จะขอกู้เพิ่มจากเดิม โดยใช้หุ้นค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

โดยคุณ ชัชนันท์ เรืองขจิต Mail to ชัชนันท์ เรืองขจิต [2018-04-16 08:50:35]

โดยคุณ ผู้ดูแลระบบ [2018-04-17 09:25:18] #93883 (3/3)

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และ สมุดเงินฝากออมทรัพย์

โดยคุณ อัจฉรา แสนเสมอ Mail to อัจฉรา แสนเสมอ default [2018-04-22 22:41:08] #93884 (2/3)

กรณีเป๋นสมาชิกหน่วยงานจะกู้หุ้น จะกู้ได้กี่บาทคะ และระยะเวลาผ่อนส่งมีทั้งหมดกี่งวดคะ

โดยคุณ ผู้ดูแลระบบ [2018-06-13 08:53:32] #93885 (1/3)

กู้ได้ไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้นที่มีครับ / และ ส่งได้ไม่เกิน อายุ 60 ปี

 
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
* Login เข้าระบบก่อนถึงสามารถตอบกระทู้ได้